メルマガ配信

Những thông tin về các chương trình khuyến mại và các thông báo khác sẽ được marronier.com gửi qua mail (Đăng ký nhận thông báo miễn phí).

Nếu bạn muốn nhận được các thông báo từ marronier.com hãy điền vào mẫu đăng kí bên dưới.

Đăng ký nhận thông báo qua email

Đăng kí đơn giản.
Nhập địa chỉ email của bạn và nhấn nút gửi.

Về việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng xem chính sách bảo mật .

LƯU Ý!

Nếu bạn đã cài đặt miền cho những email có thể nhận được thì hãy cài đặt để có thể nhận được thư từ "@marronier.com".

  • Có thể mail sẽ không thể gửi được nếu bạn sử dụng các thiết bị điện thoại di động đời cũ ( điện thoại phổ thông feature phone, điện thoại kiểu gập đời cũ). Vì vậy hãy vui lòng truy cập mail từ máy tính hoặc các thiết bị điện thoại thông minh.
  • ※ Nếu bạn thay đổi địa chỉ email. Hãy hủy tài khoản đã đăng kí bằng địa chỉ email cũ và đăng kí tài khoản sử dụng bằng mail mới.